Compressoren

Industriële kwaliteit

Perslucht is bij veel industriële activiteiten onmisbaar. Kuil Nicos verkoopt en verhuurt compressoren en alle toebehoren. Daarnaast ontwerpen en installeren we systemen voor de distributie van perslucht. De aansluitingen en afdichtingen in dergelijke leidingnetwerken staan bloot aan trillingen, slijtage en temperatuur­verschillen, zodat ze aan hoge eisen moeten voldoen.

Wij adviseren u over de beste componenten en de meest duurzame oplossingen. Bovendien verzorgen we het periodieke onderhoud.

Portfolio

 • Zuigercompressoren
 • Schroefcompressoren
 • Olievrije compressoren
 • Filtratie
 • Persluchtkoeldrogers
 • Persluchtleidingsystemen

Vraag

 • Heeft uw persluchtinstallatie periodiek onderhoud nodig?
 • Bent u op zoek naar extra persluchtcapaciteit?

Toelichting

Compressoren verhogen de druk in gassen terwijl pompen dit doen in vloeistoffen. Druk­verhoging van vloeistoffen heeft nauwelijks invloed op de dichtheid of de temperatuur van de vloeistof, terwijl bij gassen de dichtheid en temperatuur sterk toenemen.

Toepassingen

 • Algemene industrie
 • Slachterijen
 • Drukkerijen
 • Maakindustrie
 • Houtbewerking
 • Garages

Lekkage voorkomen

Met een service-overeenkomst van Kuil Nicos bent u verzekerd van een perfect werkende compressor-installatie. Het belang van goed onderhoud wordt nogal eens onderschat: veel persluchtsystemen vertonen lekkages en drukverlies. Dat maakt uw systeem niet alleen minder effectief, maar kost ook tot wel 30 procent extra energie! Een regelmatige en nauwgezette inspectie voorkomt deze verliezen en maakt vaak een uitbreiding van het leidingnetwerk mogelijk zonder nieuwe investeringen in compressorcapaciteit.

Verkoop & verhuur

 • Schroefcompressoren
 • Olievrije compressoren
 • (Hoge druk) zuigercompressoren
 • Ontwerp, levering en aanleg van leidingnetten voor perslucht
 • Koel- en vriesdrogers
 • Olie-, stof- en beademingsluchtfilters
 • Persluchtdrukvaten, voorzien van diverse gewenste keuringen
 • Service-overeenkomsten voor persluchtinstallaties

Perslucht van hoge kwaliteit

Wij verkopen en verhuren compressoren en alle toebehoren. Daarnaast ontwerpen en installeren we systemen voor perslucht­distributie.

Lekdichtheids­metingen

Het belang van goed onderhoud wordt nogal eens onderschat: veel perslucht­systemen vertonen namelijk lekkages en drukverlies.

Compressoren

Perslucht is bij veel industriële activiteiten onmisbaar. Wij adviseren u over de beste componenten en de meest duurzame oplossingen.

Ver-
koop

Schroefcompressoren, zuiger­compressoren, koeldrogers en persluchtverzorging.

Ver-
huur

Naast de verkoop van compressoren en toebehoren verhuren wij ook persluchtcompressoren.

Ad-
vies

Kuil Nicos verzorgt zelfs een pers­luchtmeting ten behoeve van een goed advies voor de juiste pers­luchtinstallatie.

Ser-
vice

Een serviceovereenkomst verzekert u van een perfect werkende compressorinstallatie voorzien van periodieke lekdichtheidsmetingen.

 • Alup
 • Transair